In gesprek met Ken Blanchard

Inleiding

Ken Blanchard is een icoon in de wereld van leiderschap. Hij heeft als missie om mensen te veranderen in dienende leiders. Hij eert het werk van Robert K. Greenleaf en zet dit voort met zijn wereldwijde succesformule The Ken Blanchard Companies®. Zijn bedrijf dat ondertussen meer dan driehonderd werknemers telt met kantoren op vijf continenten traint jaarlijks meer dan 150.000 managers. Van zijn iconische boek The One Minute Manager® zijn ondertussen meer dan 14 miljoen exemplaren verkocht. Wie is de man achter The Ken Blanchard Companies®? In dit One Minute Interview typeert Ken Blanchard zichzelf in boeken, muziek en eten. Daarnaast zet hij uiteen wat de kwaliteiten zijn van de One Minute School Leader en vertelt hij waarom leiderschapsvaardigheden thuishoren in het curriculum. Ken Blanchard is vanzelfsprekend een drukbezet man, maar voor EduKitchen.nl kruipt hij graag even in de pen om zijn persoonlijke verhaal en missie te delen. Kort, krachtig en vanuit het hart.

Ken

Foto: Ken Blanchard, with permission of The Ken Blanchard Companies

Welke drie boeken typeren u?

Het eerste boek dat ik zou willen noemen is The One Minute Manager®, dat ik samen schreef met Spencer Johnson. Dat boek deed het goed in 1982 omdat het kort was en makkelijk te lezen. Het boek onthult drie ‘geheimen’ namelijk One Minute Goals, One Minute Praisings en One Minute Reprimands (die laatste veranderden we later naar One Minute ReDirects). De geheimen zijn gemakkelijk te onthouden en toe te passen op het werk. Het is geschreven in de vorm van een parabel over een jonge man die een betere manager wil worden. Daarvoor was er naar mijn weten niemand die zo’n soort boek had geschreven. Het staat nog steeds op de bestsellerlijsten!

Het tweede boek dat ik wil noemen schreef ik met Norman Vincent Peale getiteld The Power of Ethical Management. Ik koester goede herinneringen aan die samenwerking met Norman. Hij was een fantastisch rolmodel voor mij omdat hij aan de ene kant verschrikkelijk succesvol was, maar aan de andere kant zo’n bescheiden ego had. Ik beschouw hem als een van de meest positieve mensen die ik ken.

Het derde boek is Servant Leadership van Robert K. Greenleaf. Hij was de vader van de huidige dienend leiderschapsbeweging waarvan ik hoop dat dat een groot deel van mijn nalatenschap zal zijn. In tegenstelling tot wat veel mensen denken: Je kan leiden en dienen op hetzelfde moment. Dienend leiderschap betekent niet dat ‘gevangenen de gevangenis runnen’, iedereen tevredenstellen of een of andere religieuze beweging. Dienende leiders zetten eerst een visie en richting uit voor hun organisatie-het leiderschapsgedeelte van dienend leiderschap. Zodra de mensen helder hebben waar de organisatie naartoe gaat verschuift de rol van de leider richting een service mindset (faciliterende rol, red.) om de visie te implementeren-het dienende gedeelte van dienend leiderschap. Het is de taak van de leider om zijn mensen te helpen hun doelen te behalen, problemen op te lossen en de visie voor te leven.

Schermafbeelding 2019-07-05 om 11.07.51 Schermafbeelding 2019-07-05 om 11.09.47  Schermafbeelding 2019-07-05 om 11.10.51

Noem drie muzieknummers waar u goede herinneringen aan heeft

Mijn muzikale herinneringen zijn allemaal verbonden aan Margie, mijn mooie vrouw waar ik al 57 jaar mee getrouwd ben. We hadden veel favoriete liedjes toen we aan het daten waren in de jaren ’60 en nog vele sindsdien. Drie liedjes die ik altijd in mijn hart draag zijn Love Me Tender van Elvis Presley, Unforgettable van Nat King Cole en Cracklin’ Rosie van Neil Diamond. Ouwetjes, maar wel pareltjes!

Wat is uw favoriete eten?

Soms ga ik naar een klein café vlakbij ons kantoor genaamd Debbie’s Pie Shoppe om herinneringen op te halen aan mijn moeder. Haar favoriete gerechten waren gehakt, aardappelpuree, limabonen en jus. Ze hield ervan om mensen te voeden. Als we moe waren aten we, als we blij waren aten we en als we verdrietig waren aten we. Gezond eten is altijd een strijd geweest voor mij. Snickers repen zijn een probleem voor mij, daar fantaseer ik over en ook Reese’s Pieces. Ik heb geprobeerd om gezonder te snacken met selderij en wortels. Maar eerlijk gezegd: Doe mij die Snickers maar!

 

Schermafbeelding 2019-07-05 om 13.02.05

 

Wat zijn de eigenschappen van een One Minute School Leader?

Voor dit antwoord wil ik teruggaan naar mijn boek The One Minute Manager® en de principes van dienend leiderschap. Het is de taak van een leider om mensen tot ontwikkeling te laten komen. Het is de taak van een docent om studenten tot ontwikkeling te laten komen. De principes zijn hetzelfde: stel doelen en help studenten om die doelen te bereiken. Loop rond en probeer studenten te betrappen wanneer ze iets goed doen. Als dat het geval is spreek je daarvoor je waardering uit. Als ze niet op de juiste weg zitten, help ze dan de juiste weg te vinden. Straf nooit iemand die aan het leren is. 

Een paar jaar geleden ontwikkelde ons bedrijf een trainingsprogramma onder de naam First-time Manager om bedrijven te helpen met het trainen van leiderschapsvaardigheden. Een deel van dat programma gaat over vier kerngesprekken die een manager onder de knie moet krijgen: doelen stellen, waarderen, omleiden en afronden. Er worden ook vier essentiële vaardigheden aangeleerd: Luisteren, vragen stellen, informatie delen en vertrouwen opbouwen bij anderen. Schoolleiders, maar ook leiders uit andere vakgebieden hebben voordelen bij het beheersen van deze vaardigheden. 

Schermafbeelding 2019-07-05 om 09.38.00Schermafbeelding 2019-07-05 om 09.38.13

Bron: KenBlanchard.com

In alle bedrijfstakken, inclusief onderwijs, is het extreem normaal dat mensen worden gepromoveerd in een leiderschapsrol dankzij hun individuele prestaties. Het ontbrekende puzzelstukje is in dit geval training in leiderschapsvaardigheden. Op de meeste middelbare scholen, universiteiten en zelfs masteropleidingen zijn leiderschapsprogramma’s geen onderdeel van het curriculum! Waarom is dat? 

Welke vaardigheden moeten studenten vandaag de dag leren om later goed deel te kunnen nemen aan de maatschappij en arbeidsmarkt?

Dat ligt een beetje in lijn met het antwoord op de vorige vraag. Leiderschapsvaardigheden worden zelden onderwezen op school of op de universiteit. Als iemand goed is in zijn werk wil dat niet zeggen dat deze persoon zomaar gepromoveerd kan worden tot afdelingsleider en als donderslag bij heldere hemel opeens een goede leider is. Men moet leren hoe je op de juiste manier zorg draagt voor je medewerkers en hoe je ze van dienst kan zijn en ze helpt ontwikkelen tot toekomstige leiders terwijl ze tegelijkertijd productief zijn in hun functie. Dat vereist specifieke management- en leiderschapstraining.

        -Einde interview-

 


Over Dienend Leiderschap

Dienend leiderschap is onder te verdelen in twee delen:

-De richtinggevende/visionaire of strategische rol. Dit geeft het woord leiderschap weer in het begrip dienend leiderschap

-De implementerende of uitvoerende rol. Dit geeft het woord dienend weer in het begrip dienend leiderschap.

Beide rollen vallen onder leiderschap. Het zijn dus geen tegenstellingen zoals soms wordt gedacht; ze kunnen beiden tegelijkertijd worden uitgeoefend door leiders. Goed leiderschap begint met de visionaire rol. Dat betreft niet louter het stellen van doelen, maar ook het uitzetten van een aantrekkelijke visie die weergeeft waar de leider of organisatie voor staat, een toekomstbeeld en de waarden die leidend zijn tijdens realiseren van die visie. 

Veel bedrijven hebben een te gecompliceerde missie die pagina na pagina doordendert. Een goede missie is in één of twee zinnen te vatten. Een heldere missie geeft de werknemer handvatten en richting. Zodra de missie geformuleerd is moet het gaan over het gerealiseerde einddoel. Hoe ziet dat eruit en heeft iedereen hetzelfde einddoel voor ogen? In het boek Servant Leadership in Action: How You Can Achieve Great Relationships and Results (2018) wordt Walt Dinsey als voorbeeld genoemd. Hij zei tegen iedere werknemer van het park ‘Zorg ervoor dat iedere gast bij het verlaten van het park dezelfde glimlach op z’n gezicht heeft als bij binnenkomst.’ Een voorbeeld van een eenduidige en heldere missie waarbij helder is geformuleerd wat het eindresultaat moet zijn. Tijdens het proces om tot het einddoel te komen zijn bepaalde waarden leidend. Deze waarden komen voort uit vragen als Waar leef ik naar? Hoe? De antwoorden op deze vragen moeten helder omschreven zijn zodat iedereen binnen een organisatie weet hoe de visie voor te leven. 

In het boek Servant Leadership in Action: How You Can Achieve Great Relationships and Results (2018) wordt met twee zeer eenvoudige maar heldere figuren het verschil tussen traditioneel hiërarchisch leiderschap en dienend leiderschap aangegeven.

 

Bij de eerste figuur bepaalt de baas alles. Alle lagen daaronder staan in dienst van de baas. Zeker in bedrijven met een baas die eigenbelang vooropstelt is deze structuur alom aanwezig. De werknemers in de organisatie werken voor de baas en in mindere mate voor zichzelf of de klant. Zodra dit zich voordoet wordt de eindverantwoordelijkheid bij de baas gelegd en niet bij de werknemer. In figuur 1 is dit te zien aan het woord responsible aan de top van de piramide. De werknemer zal er alles aan doen om de baas tevreden te stellen. In figuur 1 wordt dit weergegeven met het woord responsive. Werknemers in dit soort organisaties zijn altijd naar boven gericht, is de baas blij met je dan maak je kans op promotie. Als gevolg hiervan gaat alle energie binnen een bedrijf richting de top van de hiërarchische piramide, weg van de klanten en de mensen die daar het dichtstbij staan. Dit uit zich het beste bij conflicten waarbij iedereen in de organisatie naar de bovenliggende laag in de hiërarchie wijst: ‘Dit is nou eenmaal ons beleid’, ‘Ik werk hier pas’, ‘Wilt u dat ik mijn supervisor erbij haal?’. 

De dienend leider draait de hiërarchische piramide om. Wie staan er dan aan de top van de organisatie? De mensen die contact hebben met de klanten zoals bijvoorbeeld de klantenservice. Uiteindelijk is de klant leidend voor wat het bedrijf doet. Wie staat er onderaan de piramide? De top van het bedrijf. Dat betekent dat de top van het bedrijf, de baas, werkt voor zijn mensen. En niet op zo’n manier dat de werknemers zeggen wat de baas moet doen, maar dat de baas ziet wat mensen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen en hen daarin faciliteert. De baas ten dienste van de werknemer en niet in dienst van de werknemer. De baas is responsive naar de werknemer. Dit is de gamechanger: de werknemer van responsive naar responsible en de baas van responsible naar responsive. 

Schermafbeelding 2019-07-05 om 13.17.58

Dit artikel is tot stand gekomen in samenwerking met Ken Blanchard en Renee Broadwell.

Meer weten over Servant Leadership? Ga naar www.blanchardnederland.nl