Over de doorgeschoten verschuiving van inhoud naar vorm in het hoger onderwijs

Gepubliceerd op woensdag 28 juli 2021

Niet alleen het middelbaar onderwijs is onderhevig aan de toenemende invloed van de (21st century) skills movement, maar ook het hoger onderwijs. In de publicatie ‘Het dichtgetimmerde curriculum’ van Dominique Sluijsmans en Menno van der Schoot gaan ze in op de verschuiving binnen opleidingen van het ‘wat’ (kennis) naar het ‘hoe’ (didactiek) en welke gevolgen dat heeft voor de uitkomsten van een opleiding. 

Uiteindelijk zou het mooi zijn als het hoger onderwijs kritische denkers opleidt met een solide vakspecifieke kennisbasis die in staat zijn kritisch naar de maatschappij en hun professionele werkomgeving te kijken en met creatieve oplossingen komen voor vraagstukken die spelen in de maatschappij en op de werkvloer. 

Hoe zorg je ervoor als hoger onderwijsinstituut dat je kritische en creatieve denkers opleidt mét een solide, relevante en actuele kennisbasis? Niet door het curriculum volledig dicht te timmeren met leerdoelen waardoor er voor leerlingen en onderwijsprofessionals geen enkele ruimte meer is om op basis van eigen verwondering en interesse een ontwikkeling door te maken. Op deze manier krijg je een cultuur van ‘teaching to the test’ en ‘fake-reflection practices’ waarbij het net lijkt alsof studenten reflecteren op het geleerde, maar stiekem gewoon aan de hand van rubricks schrijven wat de assessoren in een reflectieverslag terug willen zien.

Dominique Sluijsmans en Menno van der Schoot pleiten ervoor om een opleiding te baseren op de ‘grote ideeën’ van een opleiding zoals prof. dr. Dylan Wiliam dat benoemt in zijn publicaties over curriculum- en toetsontwerp (2013; 2014). Formuleer als opleiding tien grote ideeën die centraal staan en baken daarbinnen de belangrijkste kennisinhouden af. Creëer op deze manier ruimte voor verwondering, passie, interesse en de ontwikkeling van een unieke professionele identiteit van een individuele student. 

Om te voorkomen dat we in 2030 schrikken van het rapport ‘Tijd voor hoger onderwijs’ waarin geconcludeerd wordt dat de nadruk op vorm geleid heeft tot een te beperkte kennisbasis bij afgestudeerden en werknemers dient het de aanbeveling om deze publicatie van Sluijsmans & Van der Schoot te lezen. Download de publicatie meteen door op de onderstaande link te klikken. Zeker voor hoger onderwijsprofessionals een aanbeveling!