Op 8 december 2015 organiseerde ik een studiedag voor het voltallig personeel van Helinium (130 man). Deze dag stond in het teken van het ontwikkelen van een nieuwe visie voor Helinium. Met verschillende activerende werkvormen zijn de personeelsleden tot prachtige resultaten gekomen.

 

visieinwording