Peter Senge: Het onderwijs is geen topprioriteit in Amerika

Een openhartig interview met de auteur van De Vijfde Discipline, Lerende Scholen en De Noodzakelijke Revolutie. ‘90% van de onderwijsbestuurders in de grote steden is man. Ze spelen allemaal golf en zien elkaar op conferenties. Het is een soort CEO club.’ Ik praat met een van de grondleggers van de systeemtheorie. Zijn boek De Vijfde Discipline is standaard werk voor change managers, schoolleiders en leidinggevenden. We praten over het falende Amerikaanse onderwijssysteem, over zijn werk met Daniel Goleman en het belang van emotionele intelligentie. We praten over de toekomst en de grote rol die kinderen spelen bij het redden van onze planeet. ‘De stem van kinderen is belangrijk om de gekte van volwassenen te temperen. Het is tijd voor een cultuuromslag. We kunnen niet op deze voet doorgaan met onze aarde. Welvaart bekijken vanuit materialistisch oogpunt is zeer oppervlakkig. Het geeft nooit antwoord op de vragen die er echt toe doen. Het faalt op verschillende systeemniveaus. Ik ben altijd bezig geweest met de vraag hoe we de cultuuromslag kunnen bewerkstelligen die nodig is. Het leiderschap van kinderen is hierin een kritische factor. Het is de spil in het onderwijs van de 21ste eeuw.’ (1:01:25)