Meer en meer vervreemdt de overheid van de burger. Ze neemt besluiten die niet worden gedragen door de bevolking en die de bevolking in sommige gevallen zelfs schade toebrengen. Boven de nationale overheid staat nóg een orgaan wat dicteert wat goed is voor Nederland: De Europese Unie. Van stikstofquota’s, tot visserijquota’s, tot coronapaspoorten tot olie-importembargo’s, Brussel schudt het zo uit de mouw. Boven Brussel zweeft ook nog een aantal organisaties die het beste met de wereld voor hebben: De WEF, de WHO, mensen met veel te veel geld zoals Bill Gates, George Soros en Elon Musk. Ook zij hebben het beste met de wereld, Europa, Nederland en de burgers voor. En jij? Jij mag één keer in de vier jaar stemmen en daarna lijdzaam toezien hoe de maatschappij, Europa en de wereld worden ‘gered’ van tal van crises. Als de hectiek en retoriek van de verkiezingen erop zit is het weer tijd om te zwijgen, toe te kijken, te slikken en te knikken. Dat heet met een mooi woord DEMOCRATIE.

Hoe zou een maatschappij eruitzien waar de burger de macht heeft? Waar burgers bepalen wat goed en niet goed is voor hen? Waar burgers regionaal een samenleving opbouwen? Waar burgers een inflatieloze lokale munt gebruiken voor producten en diensten? Waar onderwijs is afgestemd op lokale behoeften? Waar er sprake is van directe democratie en grote besluiten altijd in samenspraak met de burger worden genomen, sterker nog: over grote besluiten wordt altijd gestemd. Een samenleving zonder Brussel. Een samenleving zonder de WEF. Een samenleving zonder de WHO. Een samenleving zonder te rijke mannetjes met te grote ideeën die onze levens binnendringen. Een samenleving waarbij de burger rechtstreeks bij een welgewaardeerde en gerespecteerde boer koopt. Kan zo’n samenleving wel bestaan? Zonder al die mannetjes (het zijn meestal mannetjes) die ons redden van alle bedreigingen, hel en verdoemenis? JA is volmondig het antwoord.

Zo’n samenleving beschrijft professor Bob de Wit in zijn boek Society4.0. En zo’n samenleving krijgt gelukkig steeds meer vorm in steeds meer regio’s in Nederland. Een samenleving waar de macht ècht bij de burger ligt. Een samenleving waar samen ook echt samen is en niet ‘je doet het voor een ander’. Steeds meer regio’s nemen zelf het heft in handen en beginnen lokale initiatieven. Ze begrijpen dat die betere samenleving niet van de Nederlandse overheid komt. Niet van Brussel en zeker niet van supranationale NGO’s en rijke mannetjes. Wil je een betere wereld? Dan bouw je die zelf. Kijk op society4th.org om zelf te ontdekken wat voor een initiatieven er op dit moment al aan de gang zijn.

Ik praat met Bob de Wit over zijn visie. En na het interview leren we Bob de Wit veel persoonlijker kennen. Dit is een gesprek over hoop. Over een visie en een maatschappij waar het woord samenleving weer recht doet aan haar werkelijke betekenis.