foto4

Schermafbeelding 2017-07-23 om 01.09.31

Inleiding

Op donderdag 8 juni was het Da Vinci College te Roosendaal het decor voor een werkbezoek en kennismarkt voor een aantal Vakcolleges uit de regio Zuid. Docenten en teamleiders van aangesloten Vakcolleges ontmoetten elkaar in de centrale hal van het Da Vinci College. De staatssecretaris van onderwijs vergeleek de statuur van het gebouw ooit met die van een universiteit. En dat is precies wat de jongens en meisjes van het vmbo (net als de jongens en meisjes van de havo en het vwo) verdienen. Naast de Vakcolleges techniek en zorg wordt er op het Da Vinci College ook praktijkonderwijs aangeboden aan leerlingen van het Praktijkcollege.

Welkom

Ineke Veerkamp, coördinator Vakcolleges in de regio Zuid, verwelkomde de gasten. De directeur van het Da Vinci College, Joseph Dekkers, lichtte het dagprogramma toe. Jaques Wilbers, directeur Vakcollege Eindhoven en tevens voorzitter van de regio Zuid van de Vereniging van Vakcolleges, onderstreepte tijdens zijn welkomstwoord het belang van samenwerking tussen de aangesloten Vakcolleges en borging van het vakcollegeconcept.

Transparantie

Na het welkomstwoord was het tijd voor een rondleiding door het hagelnieuwe gebouw. Nu tracht ik meestal enige neutraliteit te waarborgen tijdens het schrijven van mijn artikelen, maar: Wauw! Wat een prachtig gebouw! Veel licht, open ruimtes, aandacht voor design, detail en kleur. De vakcollegeleerpleinen zijn docent- en leerlingvriendelijk ingericht en dat is-zo weten veel docenten- geen vanzelfsprekendheid. De stad heeft als inspiratie gediend bij het ontwerpen van het gebouw. 

foto1

Bij binnenkomst betreed je een 70 meter lange boulevard. De boulevard van 7 meter breed en 7 meter hoog is indrukwekkend te noemen en leidt langs de receptie, centrale hal, klaslokalen, de kantine, trappenhuizen, gangen en andere ontmoetingsplekken. Transparantie is het sleutelwoord bij dit gebouw. ‘Zichtbaarheid versterkt identiteit en bevordert uitwisseling’ aldus de architect.

foto5

Voorstelrondje

Na de rondleiding was het tijd voor een voorstelrondje van de deelnemende scholen. Dit gebeurde in de vorm van een drie minuten durende pitch. Hierin vertelden de verschillende scholen hoe zij hun Vakcollege vormgeven. Er werden successen gedeeld, maar er werd ook aangegeven waar men tegenaan loopt bij het inrichten van een Vakcollege en wat men hoopt te vinden of te leren op deze dag. De sessie werd afgesloten door docenten van het Da Vinci College. Op de maat van een vette beat liepen de dames van team Da Vinci in colonne. De een uitgedost als leerling, de ander als zuster, geslaagde, of iets anders. Zo werd op zeer creatieve en humoristische wijze de loopbaan van een leerling op het Da Vinci College uitgebeeld.

Beursvloer

Na de pitches was het tijd voor de beursvloer. Iedere deelnemende school had een eigen stand op de beursvloer waarbij materialen, lesbrieven en ervaringen werden uitgewisseld. Sommige scholen hadden er flink werk van gemaakt. Er was zelfs een 3D-printer aanwezig waarmee gedemonstreerd werd wat er zoal mogelijk is op dit gebied. Met trots liet men zien dan hún vakcollegeleerlingen beschikken over fantastische praktische vaardigheden en mooie resultaten hebben behaald in de vorm van prachtige werkstukken en verslagen die uitgebreid ten toon werden gesteld bij de verschillende stands. Iedereen ging met iets naar huis: een lesbrief, ervaring, afspraak of idee. Dit is een schoolvoorbeeld van synergie: samen bereik en creëer je meer.

 

foto7

foto8

Sterk Beroepsonderwijs

Terwijl er in de keuken hard aan het diner werd gewerkt en de tafels werden opgemaakt voor de deelnemers van het werkbezoek werd het formele deel van de dag afgesloten met een aantal workshops waaruit de deelnemers keuze konden maken. Innovaties binnen het concept Vakcollege stonden centraal. Ineke Veerkamp praatte in haar workshop de deelnemers bij over het belang van het ontwikkelen van doorlopende leerlijnen vmbo-mbo. Om haar boodschap kracht bij te zetten refereerde ze naar de brief ‘Sterk beroepsonderwijs’ (20 februari, 2017) van OCW waarin de noodzaak van een sterke doorlopende leerlijn wordt onderstreept. Het Vakcollege is bij uitstek een geschikte partij om deze uitdaging aan te gaan, zo blijkt uit een opsomming van Ineke Veerkamp.

Schermafbeelding 2017-09-11 om 21.49.15

foto9

foto10

Diner

De dag eindigde met een diner dat was voorbereid door leerlingen van het praktijkcollege. De bediening was ook in handen van leerlingen. De leerlingen lieten zien te beschikken over uitstekende horecavaardigheden: bestellingen opnemen, uitserveren, debrasseren, luisteren naar de slechte grappen van docenten, communiceren, samenwerken en veel meer kwam er kijken bij het in goede banen leiden van het diner. 21st century skills puur sang! De maaltijd was uitstekend van kwaliteit en zeker het dessert was voortreffelijk. Geweldige chocolademousse en mooie fruitsalades en andere lekkernijen. De maaltijd werd zeer gewaardeerd door de gasten die dan ook met een goed gevulde maag en een goed gevoel huiswaarts gingen.

foto11

foto12

Investeren in praktisch talent

Alle Vakcolleges in Nederland maken nu deel uit van een vereniging. Een vereniging waarin actief de samenwerking met medeleden wordt gezocht. Het concept Vakcollege is in 2008 bedacht als antwoord op de vraag naar praktisch, technisch geschoold talent. Bij dit concept staat de verticale samenwerking tussen vmbo, mbo en het bedrijfsleven centraal. Dat het niet altijd makkelijk is om een doorgaande leerlijn vmbo-mbo-bedrijfsleven uit te zetten blijkt uit de vele verhalen van collega-scholen. Dat het wel mogelijk is wordt evenzeer duidelijk. Dat het noodzakelijk is ook. Er komen meer en meer geluiden uit het bedrijfsleven, de politiek, het onderwijs en belangenorganisaties zoals de MBO Raad, VO-raad en VNO-NCW dat investeren in praktisch technisch/zorg/administratief talent noodzakelijk is voor de BV Nederland als we willen aansluiten bij de economische en demografische groei in Nederland en onze internationale concurrentiepositie willen verstevigen. 

foto13

Het gaat niet vanzelf

Ondertussen zijn er ook Vakcolleges opgericht die zich richten op de zorgsector en de economische sector. Het is makkelijker voor een Vakcollege om samen te werken met een mbo als deze in dezelfde stad gevestigd is (of in ieder geval op fietsafstand voor de leerlingen). Vakcolleges in dunbevolkte gebieden met mbo’s op grote afstand zijn op zoek naar manieren om toch een duurzame en structurele samenwerking met het vervolgonderwijs aan te gaan. Digitale ontwikkelingen en mogelijkheden kunnen een deel zijn van de oplossing. Het moet, want het is misschien wel het belangrijkste onderdeel van een Vakcollege: de samenwerking met het mbo en bedrijfsleven. Bijeenkomsten zoals die op het Da Vinci College zijn van essentieel belang. Er wordt soms ten onrechte gedacht dat wanneer men lid wordt van de Landelijke Vereniging van Vakcolleges de rest zich vanzelf wijst en het Vakcollege zich vanzelf uitrolt op een school. Helaas komt dit niet overeen met de werkelijkheid. De kracht van een Vakcollege komt van binnenuit een schoolorganisatie. 

foto14

Rol Landelijke Vereniging Vakcolleges

Het concept is een vastomlijnd kader, de inhoud is in grote mate de verantwoordelijkheid van de scholen zelf. Er is geen boek met een vaste route. Er is (nog) geen methode-zoals die bij Engels en Frans gebruikt wordt-die de leerling van begin tot eind door het Vakcollege heen loodst. De vakcolleges zèlf zijn die methode. Met de bevlogenheid van docenten en schoolleiders, die begrijpen dat we het praktisch talent van leerlingen ten volle moeten benutten, worden er lesbrieven, lesmateriaal, concepten en ideeën ontwikkeld die vormgeven aan invulling van het vakcollegeconcept. Samenwerking, kennisdeling, krachtenbundeling en onderwijskundige innovatie tussen/bij vakcolleges is cruciaal. De Landelijke Vereniging van Vakcolleges bekrachtigt deze ontwikkelingen door het organiseren van themabijeenkomsten, collegiale werkbezoeken en trainingen.

vakcollege_algemeen

foto15

Statussymbool

Het Da Vinci College laat zien dat de Vakcollege- en Praktijkleer- lingen op hetzelfde voetstuk staan als de havo- en vwo-leerlingen. Het gloednieuwe en ultramoderne schoolgebouw is hiervan het levende bewijs. Geen achteraf keet op een industrieterrein waar de leerlingen op stoeltjes en tafeltjes zitten die in de jaren 80 al gedateerd waren met computers waar nog een floppydiscingang op zit. Nee, dat kán en moet anders. Het vakcollege als statussymbool! Zit jij op een vakcollege? Lekker met de handjes aan de slag in plaats van met de neus in de boeken? Uitstekende baankansen? Erkenning voor je praktische talenten? Voorbereid op de wereld van morgen? In het mooiste schoolgebouw van Nederland? Wauw! Dat zou ik ook wel willen!

===>>>Kijk voor een video-impressie op de vlog van deze site<<<===

foto16