Professor Jelle Jolles en ik hebben dezelfde missie voor ogen: De wetenschap verbinden met de onderwijspraktijk teneinde beter, eerlijker, inspirerender en passender onderwijs voor alle lerenden in Nederland te realiseren. Een gezamenlijk boekje kon dan ook niet uitblijven. 

Dit boekje-dat alleen digitaal te verkrijgen is-hebben we speciaal voor u geschreven om u te bedanken voor uw betrokkenheid, bevlogenheid, inspiratie en steun op LinkedIn, Twitter, jellejolles.nl en edukitchen.nl Gratis! Ik kan u verklappen dat het Jelle en mij een berg tijd heeft gekost om deze publicatie naast onze toch al vrij drukke levens te realiseren. Maar het is het meer dan waard geweest omdat we er veel voor terug krijgen. 

In dit boekje gaan we de dialoog aan over het Nederlandse onderwijs, over de doorgeslagen ADHD-diagnosticering, over het begrip ‘verjuffing’, over onderwijsinnovaties, over de CITO-industrie, over de ‘rat race’ in subsidieland en natuurlijk over de ontwikkeling van het tienerbrein. 

Download het boek hier: http://edukitchen.nl/wp-content/uploads/2020/06/DeLerendeLeerling-3.pdf